Nová Zelená úsporám

Pokračování programu Nová zelená úporám

Výše podpory zateplení

Typ konstrukce Dílčí Základ Komplex
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad
exteriérem a ostatní konstrukce
600 800 1 000
Výplně stavebních otvorů 2 200 3 000 3 800
Podlahy na terénu 800 1 050 1 300

Výše podpory výstavba

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory
(Kč/*dům)
Základ Dům s nízkou energetickou náročností 200 000,-
Pasiv Dům s velmi nízkou energetickou náročností 350 000,-
Pasiv+ Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 500 000,-

Výměna hlavních zdrojů na vytápění

Typ zdroje tepla Max. dotace RD (Kč)
Plynový kondenzační kotel 35 000,-
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000,-
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000,-
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000,-
Teplené čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000,-
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000,-
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000,-
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45 000,-
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla 30 000,-

V Ústeckém kraji je dotace navýšena o +10%

Fotovoltaické systémy

Instalované části systému FVE - RD Výše podpory [Kč]
Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem 40 000
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému 10 000

Adaptace na měnící se klima

Opatření Oblast Podpora
Systém pro využití akumulované dešťové vody
pro zálivku zahrady
DEŠŤOVKA 20 000 +
3 500 *x
Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody
užitkové a případně také pro zálivku.
DEŠŤOVKA 30 000 +
3 500 *x
Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové,
případně také pro zálivku zahrady.
ŠEDÁ VODA 60 000
Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné
a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody
užitkové a případně pro zálivku.
ŠEDÁ VODA+ 60 000 +
3 500 *x

x = objem aklumulační nádrže v m3

Kontakty

neváhejte nás kontaktovat

Provozovna

Stavby Seho s.r.o.
Církvice 45
400 01 Ústí nad Labem

tel.: 724 115 984
e-mail: seho@seho.cz

Sídlo společnosti

Stavby Seho s.r.o.
Sebuzín 151
403 02 Ústí nad Labem

IČ: 28699921
DIČ: CZ 28699921

Jan Severa

autorizovaný technik
č. autorizace: 0401683
jednatel společnosti

tel.: 724 115 984
e-mail: seho@seho.cz

Adéla Severová

projektový manažer

tel.: 777 018 220
e-mail: severova@seho.cz